De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. De jeugdgezondheidzorg van de GGD richt zich hierbij speciaal op gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Onze medewerkers werken intensief samen met ouders en samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld verloskundigen, kraamzorg en kinderopvang