Transmuraal Incidenten Melden

Door middel van onderstaande link kun je als medewerker binnen het VSV een (bijna-)incident melden dat transmuraal heeft plaatsgevonden binnen het netwerk. Voorwaarde voor het melden van een (bijna-)incident is dat er minimaal twee verschillende deelnemende partijen bij betrokken zijn. Dit betreft zowel de zorg in de eerste- als de tweede lijn, alsmede de zorg in transitie tussen de eerste en tweede lijn. Wanneer er niet meer dan 1 pijler bij het incident betrokken is, is het geen transmuraal incident maar een gewone VIM-melding. Gebruik dan het VIM-melding systeem.

LET OP! Zonder toestemming van de cliënt/patiënt kan een (bijna-)incident níét gemeld worden. Vraag daarom altijd eerst de cliënt/patiënt om toestemming.

Link: https://forms.zenya.work/fr9ny2vbt7/208