Home > Werkgroepen > GGD VoorZorg

GGD VoorZorg

Home

Over NCJ

Aanbod

Bibliotheek

Actueel

Ouderschap

Hechting

VoorZorg

Wat is VoorZorg?

InspiratieKiosk

Achtergrond & ontwikkeling

Implementatie & borging

Aanmelden

Ledensite VoorZorg

Links

SamenStarten

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) Methodiek

Dialooggericht werken

Ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechen en BFMT)

Visuele stoornissen

Preventie Wiegendood

Prenatale preventie

Interventies

Time2Twist

JENS Magazine

Home
Dossiers
VoorZorg
Wat is VoorZorg?

Wat is VoorZorg?

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

Home

Over NCJ

Aanbod

Bibliotheek

Actueel

Ouderschap

Hechting

VoorZorg

Wat is VoorZorg?

InspiratieKiosk

Achtergrond & ontwikkeling

Implementatie & borging

Aanmelden

Ledensite VoorZorg

Links

SamenStarten

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) Methodiek

Dialooggericht werken

Ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechen en BFMT)

Visuele stoornissen

Preventie Wiegendood

Prenatale preventie

Interventies

Time2Twist

JENS Magazine

Home
Dossiers
VoorZorg
Wat is VoorZorg?

Wat is VoorZorg?

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.

Home

Over NCJ

Aanbod

Bibliotheek

Actueel

Ouderschap

Hechting

VoorZorg

Wat is VoorZorg?

InspiratieKiosk

Achtergrond & ontwikkeling

Implementatie & borging

Aanmelden

Ledensite VoorZorg

Links

SamenStarten

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) Methodiek

Dialooggericht werken

Ontwikkelingsonderzoek (Van Wiechen en BFMT)

Visuele stoornissen

Preventie Wiegendood

Prenatale preventie

Interventies

Time2Twist

JENS Magazine

Home
Dossiers
VoorZorg
Wat is VoorZorg?

Wat is VoorZorg?

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind.
\VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide jeugdverpleegkundigen met ervaring in de Jeugdgezondheidszorg. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk bij 28 weken zwangerschap) en gaan door tot het kind 2 jaar is. De frequentie ligt op gemiddeld twee bezoeken per maand, met verhoogde frequenties (wekelijks) in de eerste maand van het programma en tijdens de eerste zes weken na de geboorte. De huisbezoeken duren 1 à 1½ uur

Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
Mail
Postcodegebied
Werkprogramma