De coöperatie bestaat uit autonome, eerstelijns verloskundigen en vormt een sterke partij binnen de geboortezorgketen in de regio ‘s-Hertogenbosch. De kracht van de coöperatie is dat zij enerzijds dichtbij de cliënt staat en anderzijds een proffessionele gespreks- en samenwerkingspartner is in het bepalen van beleid met andere zorgverleners. Hierdoor is het mogelijk dat de verloskundige een spilfunctie heeft in de verloskundige zorgverlening waarbij de fysiologie wordt  bewaakt, de keuzevrijheid  maximaal wordt gerespecteerd en de tevredenheid van de cliënt centraal staat.