Per 10 juni 2011 hebben de verloskundigen in de regio 's Hertogenbosch hun samenwerking in de verloskundigen kring verstevigd en dit bekrachtigd met de oprichting van de Coöperatie 's Hertogenbosch en omstreken. Op deze manier kunnen wij krachtig en proffesioneel samenwerken met alle ketenpartners uit de regio.
KSV Regio Den Bosch
Per 21 juni 2016 hebben 5 kraamzorgorganisaties in de regio ’s-Hertogenbosch een samenwerkingsverband getekend. Na aanleiding van het rapport ‘ Eén Goed Begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte wordt in de gehele keten van geboortezorg gestreefd naar het verbeteren van Kwaliteit en Veiligheid.
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. De jeugdgezondheidzorg van de GGD richt zich hierbij speciaal op gezond en veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Onze medewerkers werken intensief samen met ouders en samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld verloskundigen, kraamzorg en kinderopvang
Het specialisme Gynaecologie en Verloskunde houdt zich bezig met de medische zorg voor de vrouw in al haar levensfasen. Daaronder valt het begeleiden van aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en bevalling, als daarvoor specialistische hulp noodzakelijk is. Ook gaan vrouwen naar de gynaecoloog bij problemen die te maken hebben met de vrouwelijke geslachtsorganen.
Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Er zijn ook vrouwen die al in behandeling zijn voor psychiatrische klachten en graag zwanger willen worden, maar zich afvragen of dit wel kan. Ook vrouwen met psychiatrische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra aandacht nodig voor het opbouwen van een goede band tussen (aanstaande) ouders en de baby. De POP polikliniek richt zich op deze vrouwen. Deze poli is onderdeel van Ziekenhuispsychiatrie van Reinier van Arkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.