Over VSV@Verlosdenbosch

Wil je meer weten? Of heb je een vraag/opmerking? Via info@verlosdenbosch.nl kun je een mail aan ons richten.

Missie

Binnen het geboortezorgnetwerk VSV@Verlosdenbosch werken zorgprofessionals van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de Coöperatie van Verloskundigen, het Kraamzorg Samenwerkingsverband en de GGD met elkaar samen voor goede geboortezorg in de regio ‘s-Hertogenbosch. De aangesloten organisaties werken als één team samen om het (aanstaande) jonge gezin te faciliteren om hun optimale gezondheid te bereiken door de geboortezorg te bieden die bij hen past. We gaan hierbij uit van de kracht van het netwerk, waarin de leden met behoud van autonomie de juiste geboortezorg op de juiste plaats bieden.

Visie

Het VSV@Verlosdenbosch heeft de ambitie om als eerste van de 71 VSV’s in Nederland een vlag op de top van ideale integrale samenwerking te zetten. Dit bereiken we door zorgverleners binnen het VSV te faciliteren om met voldoening en plezier samen te werken, waarbij zij zich vrij en gewaardeerd voelen. Zij kunnen zich daardoor inzetten om de ondersteuning te bieden die past bij (het aankomende) jonge gezin. Ongeacht welke zorgverlener het (aanstaande) jonge gezin treft, er bestaat overeenstemming over de geboden geboortezorg. De (aanstaande) jonge gezinnen in ons werkgebied geven de ervaren geboortezorg het hoogste cijfer van Nederland.

Strategie

Het (aanstaande) jonge gezin beweegt zich met de juiste zorg op de juiste plek logisch door het geboortezorgnetwerk heen. De komende jaren werken de deelnemende organisaties met elkaar verder aan een intensieve samenwerking, waarbij de geboortezorg in overeenstemming met elkaar (missie en visie, benadering en uitstraling) wordt geboden. Een passende bekostiging en de uitwisseling van digitale gegevens zijn ondersteunend en stimulerend om dit te bereiken. De VSV-leden staan hierbij stevig voor netwerkbewustzijn, wat inhoudt dat zij bewust vanuit de samenwerking werken en communiceren.

Veilige geboortezorg van hoge kwaliteit

In het Verloskundig samenwerkingsverband @Verlosdenbosch werken wij met alle betrokken organisaties nauw samen aan kwaliteit en veiligheid in geboortezorg. Dit doen we om u goede zorg te geven tijdens de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna.

 

Wanneer de zorg anders loopt dan gepland

 

Kwalitatieve en veilige zorg heeft voortdurend onze aandacht. Hiervoor maken we duidelijke afspraken en protocollen. Het zijn stappen die vaststaan en waarvan we weten dat ze bijdragen aan goede kwaliteit van onze zorg. Maar soms gaat er tijdens of na de zwangerschap of bevalling iets anders dan dat de bedoeling was; een (bijna-)incident. Het is belangrijk om hiervan te leren. Daarom hebben we met elkaar afgesproken om deze gebeurtenissen met elkaar te delen. De betrokken medewerkers zullen de gebeurtenis rapporteren en delen met de betrokken partijen. Dit rapporteren doen we alleen met uw toestemming. Een speciale commissie beoordeelt wat er gebeurd is en adviseert hoe het incident in de toekomst voorkomen kan worden. U geeft ons hiermee de mogelijkheid de zorg nog verder te verbeteren. En zo voorkomen we ook dat anderen iets vergelijkbaar overkomt.